Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and Extensions
Garancija i servis Ispis E-mail
GRUBE d.o.o. Sarajevo - Sve za šumarstvo

Grube d.o.o. Sve za šumarstvo jamći da će za artikal u garancijskom roku besprijekorno djelovati, ako budete postupali po priloženim uputstvima.

Grube d.o.o. Sve za šumarstvo se obavezuje da će se na Vaš zahtjev, u garancijskom roku, na vlastite troškove da otklone kvarovi ili tehničke mane, koje su nastale tokom pravilne upotrebe proizvoda, predviđenom u uputstvu o tehničkom rukovanju proizvoda.

Garancija počinje važiti sa danom kupovine proizvoda, što ćete dokazati sa potvrđenim garancijskim listom (Ime i sjedište firme, koje je prodalo proizvod, pečat, datum prodaje i potpis prodavača) i računom.

Mjesto preuzimanja reklamiranog proizvoda je na adresi:

Grube d.o.o. Sve za šumarstvo, Put srpskih branilaca 20, 78 000 Banja Luka

Grube d.o.o., Sve za šumarstvo ne garantira u slijedećim primjerima:

- Ako kupac nije rukovao po uputstvima za upotrebu proizvoda;         
- Ako je proizvod upotrebljavala neovlaštena osoba;
- Ako se sa proizvodom rukovalo nestručno ili malomarno; 
- Ako su u proizvod ugrađeni neoriginalni dijelovi;
- Ako proizvod nije dostavljen na mjesto preuzimanja;
- U garanciju ne spadaju kvarovi prouzrokovani tokom transporta po isporuci; kvarovi zbog nepravilnih montaža ili održavanja; te oštećenja zbog ne pažnje (odjeća), mehanički kvarovi koje prouzrokuje kupac; kvarovi prouzrokovani zbog prenapetosti električne energije, više sile, isteka baterija itd.
- Iz garancije su izuzeti dijelovi koji su podvrgnuti stalnom habanju i mogu dotrajati takođe prije isteka garancijskog roka.

GARANCIJSKI ROK: 12 MJESECI

 

   Grube d.o.o Banja Luka 2011. - Sve za šumarstvo - Sva prava zadržana   Izrada web stranica - WebFABRIKA.ba
Vaša korpa je trenutno prazna.